Sánkovačka

Už je zima, už je mráz,
snehu bude až po pás.
 Bude dobrá sanica
pre Vierku i pre Vinca

Bookmark the permalink.

Comments are closed.