Šarkaniáda

V novembri sa náš školský klub vybral púšťať šarkany. Každý žiak sa pustil do výroby svojho vlastného šarkana v rámci svojich možností a schopností. Za svoju kreativitu pri zhotovení šarkanov boli všetky deti odmenené.
Všetci sa tešili, ak niektorý šarkan vzlietol nad zem. Niektoré šarkany však nechceli poslúchať, ale deti sa nedali odradiť a trpezlivo skúšali, kým sa im to nepodarilo. V závere každý žiak mohol na základe vlastnej skúsenosti porovnať „lietacie schopnosti“ šarkana svojpomocne vyrobeného a zakúpeného v obchode. Všetci odchádzali plní radosti a pekných zážitkov tešiac sa na budúcu šarkaniádu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.