Šarkaniáda

Už je pole holé pusté, zajko sedí na kapuste.
Šarkan letí nemá perie, kamže letí, kam sa berie?
Dňa 14.10.2019 sa v našej škôlke uskutočnila tvorivá dielňa. Rodičia
spolu so svojimi deťmi vyrábali šarkanov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.