Šarkaniáda v ŠKD

Dňa 20.11.2019 sa pre deti Školského klubu uskutočnila Šarkaniáda, súťaž o najrýchlejšieho šarkana. Deti predviedli svoje zručnosti pri výrobe šarkana z použitých igelitových tašiek, čím využili druhotné použitie odpadov. Šarkany dozdobili farebným lepiacim papierom a špagátom. Vekovo starší žiaci spolupracovali s prvákmi, čím sa ešte viac upevnili kamarátske vzťahy medzi nimi. Spoločne potom púšťali šarkanov na neďalekom kopci za obcou. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila, odchádzali domov s dobrým pocitom, a niektorí aj s potrhaným šarkanom… 🙂

Bookmark the permalink.

Comments are closed.