Sférické kino

Viete čo je sférické kino? My, žiaci ZŠ, už vieme. Keď v našej telocvični vyrástol veľký stan, všetci sme spozorneli. Plní očakávania sme vošli dnu. V krátkom okamihu sme boli akoby postavami animovaných filmov. Premietanie vo formáte 360˚na kopulu je novou formou vzdelávania a premiestnilo nás priamo medzi mraky na oblohe, zvieratá v lese, do ľadového kráľovstva, vesmíru a sveta chrobáčikov či ľudského tela. Bol to nový zážitok,
za ktorý ďakujeme vedeniu našej školy.
Žiaci ZŠ Vydrník

Bookmark the permalink.

Comments are closed.