Školenie v rámci projektu FinQ

Unikátny vzdelávací program FinQ, vyhlásený nadáciou SPP, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách, sa začal v tomto školskom roku realizovať na 25 vybraných základných a stredných školách spomedzi prihlásených 350 škôl v rámci celého Slovenska, medzi ktoré bola zaradená aj naša Základná škola s materskou školou vo Vydrníku.
Súčasťou projektu bolo aj dištančné vzdelávanie a následné školenie riaditeľov vybraných škôl a koordinátorov projektu za jednotlivé školy, ktoré sa konalo dňa 6. a 7. februára 2020 v Ružomberku. V rámci našej základnej školy sa školenia zúčastnila pani riaditeľka Mgr. Jana Baňasová a koordinátorka projektu Ing. Silvia Vaverčáková.
Účasťou v programe získa škola množstvo podporného materiálu pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom osvojiť si nové zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti i rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.