Školská SUPERSTÁR

Dňa 27.3.2015 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž „SUPERSTÁR“ žiakov pod vedením p. učiteľky Mgr. Balážovej a asistentky učiteľa p. Horváthovej. Z každej triedy pani učiteľky vybrali tých najlepších, ktorí reprezentovali triedu. Speváckej súťaže sa zúčastnilo celkom 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci nultého, prvého, druhého ročníka a žiaci špeciálnej triedy. Druhú kategóriu zastupovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Porota po dlhom rozhodovaní vyhlásila víťazov školskej SUPERSTÁR, ktorí získali krásne ceny. Sladkou odmenou boli odmenení všetci súťažiaci speváckej súťaže.

Prvá kategória
1. miesto Peter Žiga – 2. Ročník
2. miesto Klaudia Kroščenová – 0. ročník
2. miesto Sára Kalousková – 1. ročník
Katarína Kroščenová – 1. ročník

Druhá kategória
1. miesto Viktória Gapčová – 4. ročník
2. miesto Bianka Kukurová – 4. ročník
3. miesto Vanesa Kroščenová – 4. ročník
Dominik Kroščen – 3. ročník

Bookmark the permalink.

Comments are closed.