Školský výlet do planetária AstroPrešov

V závere školského roka naši žiaci absolvovali výlet do krajského mesta Prešov. Najprv sme navštívili hvezdáreň a planetárium. Tam sa žiaci dozvedeli ako vyzerá a funguje celá slnečná sústava. V špeciálnej miestnosti sme sa preniesli pod nočnú oblohu s množstvom hviezd a súhvezdí. Žiaci celý program v planetáriu sledovali s veľkým záujmom.
Potom sme sa autobusom presunuli do Ekoparku, kde sa žiaci potešili z kontaktu s domácimi zvieratkami a krásneho prostredia plného zelene. Veľkú radosť mali deti z hojdačiek, šmýkačiek, preliezok a iných detských atrakcií pre deti, ktoré boli takisto súčasťou Ekoparku.
Deti sa počas výletu celý čas usmievali, čo znamená, že sa im výlet páčil. Domov sa vrátili plní nových informácií a pekných zážitkov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.