Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 15. marca konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy 3 najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi.
Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách.

  1. kategória: 0. A, 1. A, 1. B,
  2. kategória: 2. A, 3. A, 4. A a žiaci zo špeciálnej triedy.

V telocvični vládla skvelá atmosféra. V obidvoch kategóriách získali ocenenie traja najlepší speváci a tých odmenila porota diplomami a vecnými cenami. Bola udelená bola aj zvláštna cena poroty. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnou sladkosťou.
Spevácku súťaž sme ukončili ako inak spevom – všetci žiaci si spoločne zaspievali.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.