Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 28. februára konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy troch najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi.
Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách.
kategória: 0. A, 1.A, 1.B 2. A a žiaci zo špeciálnej triedy
kategória: 3. A, 3.B, 4. A a žiaci zo špeciálnej triedy.
V telocvični vládla skvelá atmosféra. V obidvoch kategóriách získali ocenenie tí najlepší speváci. Víťazov porota odmenila vecnými cenami. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnou sladkosťou.
Spevácku súťaž sme ukončili spevom – všetci žiaci si spoločne zaspievali.

Víťazi

1 kategória

  1. miesto Anastázia Pačanová – 2. A
  2. miesto Sabína Kroščenová – 1.A
  3. miesto Olívia Pačajová – 0. A

2. kategória

  1. miesto Jaroslav Kroščen – 4.A
  2. miesto Lukáš Žiga – 3.A
  3. miesto Dávid Žiga – 3.A

Cena poroty

  • Lukáš Žiga – 2.A
  • Sofia Nemcová – 1.B
  • Patrik Tomko – špec. trieda
Bookmark the permalink.

Comments are closed.