Spevácka súťaž

Predposledný marcový piatok sa v telocvični základnej školy konalo školské kolo speváckej súťaže.
Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy 3-4 najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi.
Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách.
1. kategória: 0.A, 1.A, 2.A,
2. kategória: 3.A, 4.A a žiaci zo špeciálnej triedy.
Atmosféra v telocvični bola veľmi príjemná. Každý žiak bol hneď po odspievaní piesne odmenený potleskom.
V obidvoch kategóriách boli ocenení traja najlepší speváci a bola udelená aj cena poroty. Všetci súťažiaci boli ešte odmenení drobnou sladkosťou.
Spevácka súťaž bola ukončená ako inak spevom – všetci žiaci si spoločne zaspievali.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.