Stretnutie s policajtkou – prednáška PZ SR

Dňa 17. mája 2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prednášky na tému  kriminalita maloletých s členkou PZ SR, ppráp. Mgr. Máriou Holotňákovou. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do zákulisia policajného vyšetrovania. Dozvedeli sa o sankciách , ktoré hrozia rodičom pri kriminalite ich detí, ako aj  o trestoch, ktoré čakajú maloletých, ktorí sa previnili . Okrem týchto nových informácií si žiaci upevnili vedomosti o správaní sa na cestnej komunikácií a v rôznych dopravných situáciách. Následne mali možnosť prakticky si vyskúšať prácu dopravného policajta s baterkou.
Veríme, že aktivita prispeje k bezpečnosti pohybu detí na cestách ako aj k prevencii proti kriminalite mládeže.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.