SUPERSTÁR 2016

Aj v tomto školskom roku sme súťažili v speve. Súťaž prebiehala pod vedením p. učiteľky Mgr. Balážovej a zapojiť sa mohol každý, kto si pripravil peknú pesničku. Do školského kola postúpili traja najlepší speváci z každej triedy.
Súťažilo sa v 2 kategóriách
1. kategória 0.-2. ročník
2. kategória 3.-4. ročník

Víťazmi sa stali:

I. katergória

  1. miesto Barborka Slobodníková
  2. miesto Katka Kroščenová
  3. miesto Nikolka Kroščenová, Renátka Kroščenová

II. kategória

  1. miesto Peter Žiga
  2. miesto Adrián Horváth
  3. miesto Evička Pechová, Nelka Gapčová
Bookmark the permalink.

Comments are closed.