Superstar

Na našej základnej škole sa dňa 14. marca konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy 3 najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi.
Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách.

  1. kategória: 0.A, 1.A 2.A, 2.B,
  2. kategória: 3.A, 4.A a žiaci zo špeciálnej triedy.

V telocvični vládla skvelá atmosféra. V obidvoch kategóriách získali ocenenie tí najlepší speváci. Víťazov porota odmenila vecnými cenami. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnou sladkosťou.
Spevácku súťaž sme ukončili ako inak spevom.
Víťazi
1. kategória

  1. miesto Martin Žiga – 2.B
  2. miesto Lukáš Žiga – 2.A
  3. miesto Fabián Tomko – 1.A
  4. miesto Laura Kroščenová 0. ročník

2. kategória

  1. miesto Roman Žiga – 4.A
  2. miesto Klaudia Kroščenová – 4.A
  3. miesto Vanesa Žigová – 3.A
  4. miesto Michal Tomko – špeciálna trieda
Bookmark the permalink.

Comments are closed.