Súťaž o najkrajšiu pokladničku

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31. október) prebehla na škole pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka súťaž o najkrajšiu pokladničku. Do súťaže sa zapojili najmä žiaci štvrtého ročníka, z ktorých Vanesa Žigová získala za svoju pokladničku 1. miesto, Dominik Pecha 2. miesto a Kristián Jozef Kroščen získal 3. miesto. Všetci štvrtáci, ktorí sa zapojili do súťaže, sa za odmenu mohli zúčastniť dňa 16. októbra výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi.
A hoci návrat domov bol až za tmy, všetci boli spokojní a plní pekných zážitkov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.