Súťaž vo vlastnej tvorbe

Dňa 11.4.2019 navštívil školu pán Ing. MiIan Budzák, miestny spisovateľ, ktorý vyhodnotil vlastnú tvorbu našich žiakov. Tohoročné práce sa niesli v duchu – vyznanie srdca, téma „Čo ma robí šťastným“. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Najlepšie práce boli odmenené vecnými cenami.

  1. miesto Vanesa Horváthová 4. ročník
  2. miesto Vanesa Žigová 3. ročník
  3. miesto Dávid Kroščen 4. ročník
  4. miesto Klaudia Žigová 3. ročník

Ocenené práce

Bookmark the permalink.

Comments are closed.