Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka na školách je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako každodennú súčasť života dieťaťa.
Zdravá výživa je dôležitou súčasťou aj našej školy.
Zorganizovali sme výstavu mliečnych produktov, ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov. Pozreli si DVD, kde mohli bližšie spoznať proces od „kravičky k spotrebiteľovi“.
V diskusii sa dozvedeli, aké rôzne dobroty sa dajú vyrobiť z mlieka.
Cieľom tejto akcie bolo vyvolať u žiakov záujem o zdravé stravovanie, upozorniť žiakov na význam a dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov. Tiež sme sa snažili v deťoch zvýšiť ich povedomie a upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.