Pytagoriáda

V školskom roku 2013/2014, v mesiaci február sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do 35. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci vo vymedzenom časovom limite riešili matematické úlohy, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, či priestorovú orientáciu. Najúspešnejším riešiteľom – tretiakom je Daniel Dulovič a najúspešnejšou… Pokračovanie…