Výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri Luma 2014

Po vyhodnotení literárno – výtvarnej súťaže pre žiakov/žiačky základných škôl Farebný svet – Coloriskeri luma 2014, do ktorej sme zaslali viacero žiackych prác sme sa dozvedeli skvelú správu o ocenení našich žiakov v tejto súťaži. Ocenení žiaci Ondrej Horváth – žiak minuloročného 4. ročníka špeciálnej triedy pod vedením p. uč. Jany Baňasovej… Pokračovanie…