Deň Zeme

V apríli si žiaci našej školy pripomínajú sviatok našej krásnej planéty. V tento deň spoznávajú krásy prírody, nutné podmienky pre život na Zemi a jej jedinečnosť vo Vesmíre. Zaujímavými aktivitami riešili civilizačné problémy s odpadom, znečisťovaním vody, pôdy aj ovzdušia. Najviac sa deti tešili na vyhľadávanie čiernych skládok v našom lese a čistenie lesa od odpadkov.… Pokračovanie…