Kreslíme na chodník

V septembri 2016 sa v školskom areáli Materskej školy stretli s deťmi MŠ žiaci 0. ročníka, aby si vyskúšali spoločné kreslenie kriedami na chodník. Pani učiteľky deťom pomáhali a usmerňovali v námetoch na kreslenie. Po skončení si svoje kresby navzájom popozerali a s výsledkom boli spokojné. Spoločné stretnutie potom pokračovalo didaktickými hrami na školskom ihrisku… Pokračovanie…

Deň matiek

Krásne želania, poďakovania a vyznania od detí zneli na našej školskej oslave. Deti mamičky rozplakali aj pobavili či rozosmiali. Predviedli krásny program pripravený učiteľkami a ukázali, že ich námaha pri nacvičovaní programu stála naozaj za to. Moja mama rada ma má, lepšej mamy niet. Už som poznal veľa mám, najlepšiu však… Pokračovanie…

Karneval v našej škôlke

Karneval je krásna chvíľa, Muzika tam vyhráva. Z dievčatka sa stane víla, Motýľ, hviezda, púpava. Krásna vec sú karnevaly. Hrá sa tam aj na bubon. A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon. Aj v našej škôlke sa dňa 19.2.2014 detičky premenili na krásne rozprávkové postavičky. Až vonku bolo počuť detský smiech a radosť,… Pokračovanie…

Čítaním k poznaniu

Označenie PROJEKT „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód projektu: 26130130052 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele projektu Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prioritná os 3.… Pokračovanie…

Svetový deň zdravej výživy

Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. Na našej škole sme si ho pripomenuli a tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali v pondelok 17.10.2011. Aktivity sme začali už dopoludnia – zdravou desiatou. V jednotlivých triedach boli pripravené ďalšie aktivity, ako príprava zeleninových a… Pokračovanie…