Výchovný koncert

Dňa 16.01.2015 sa uskutočnil na našej škole výchovný koncert s témou: Johann Strauss – Kráľ valčíkov. Bol realizovaný v súlade s plánom práce koordinátora drogovej prevencie a sociálno-patologických javov, p. učiteľkou Mgr. Jaroslavou Kotočovou. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková sprevádzná hudobným a slovným doprovodom Dr.… Pokračovanie…