Kto reprezentuje náš kraj

Získali sme ešte ďalšie ocenenie a to vo výtvarnej súťaži vyhlásenej Nadáciou PO CAR „Čo alebo kto podľa mňa najlepšie reprezentuje môj kraj?“ Porota ocenila výtvarnú prácu Daniela Kroščena, žiaka minuloročného 4.ročníka špeciálnej triedy finančným darom vo výške 100,-€, ktoré môže využiť na ďalší rozvoj svojho výtvarného talentu pod odborným vedením… Pokračovanie…