Pytagoriáda (aktualizované)

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 19. februára 2015 zapojili do 36. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Potrápili sa s pätnástimi matematickými úlohami, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, predstavivosť a čítanie s porozumením. Niektorí žiaci si neprečítali správne zadanie úlohy a preto ju nevyriešili správne. Poradie súťažiacich určili dosiahnuté body… Pokračovanie…

Pytagoriáda

V školskom roku 2013/2014, v mesiaci február sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do 35. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci vo vymedzenom časovom limite riešili matematické úlohy, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, či priestorovú orientáciu. Najúspešnejším riešiteľom – tretiakom je Daniel Dulovič a najúspešnejšou… Pokračovanie…