Školská SUPERSTÁR

Dňa 27.3.2015 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž „SUPERSTÁR“ žiakov pod vedením p. učiteľky Mgr. Balážovej a asistentky učiteľa p. Horváthovej. Z každej triedy pani učiteľky vybrali tých najlepších, ktorí reprezentovali triedu. Speváckej súťaže sa zúčastnilo celkom 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci nultého, prvého, druhého ročníka a žiaci… Pokračovanie…