Veľký úspech výtvarného krúžku

Ďalší veľký úspech výtvarného krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. J. Baňasovej! Naši žiaci Dušan Bronáš /1. miesto/ a Vanesa Kroščenová /2.miesto/ získali dve najlepšie miesta vo výtvarnej súťaži „Prázdninový vidiek očami detí“, ktorú organizovalo Občianske združenie MAS PRAMENE. Usporiadateľ odmenil úspešných súťažiacich okrem vecných cien aj výletom za prírodou… Pokračovanie…