Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014 Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina Poznávanie a ochr. prírody PNPz Sedlačková 19 Štvrtok 5.-6. Tvorivá dramatika TDRz Gondová 14 PondelokPiatok 6.5. Tvorivá dramatika TDRz Kotočová 18 PondelokŠtvrtok 6.6. Výtvarný krúžok VYTz Baňasová 15 Utorok 7.-8. Varíme pečieme SVPz Michlíková 9 Štvrtok… Pokračovanie…