Svetový deň zdravej výživy

Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. Na našej škole sme si ho pripomenuli a tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali v pondelok 17.10.2011. Aktivity sme začali už dopoludnia – zdravou desiatou. V jednotlivých triedach boli pripravené ďalšie aktivity, ako príprava zeleninových a… Pokračovanie…