Tvorivá dielňa v MŠ

Dňa 28.1.2019 sa v našej MŠ uskutočnila tvorivá dielňa, ktorej cieľom bolo prežiť krásne dopoludnie s rodičmi a deťmi navštevujúcimi našu materskú školu. Spoločne sme pripravovali papierové reťaze, deti strihali a mamičky lepili. Na záver sme si spoločne reťazami vyzdobili triedu, ktorá bude spestrením na karnevale.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.