Týždeň boja proti drogám

V rámci európskeho týždňa boja proti drogám sme sa 23.11.2018 venovali problematike drog.
Žiaci tretieho ročníka pracovali s učebnicou a pracovným zošitom Nenič svoje múdre telo. Rozprávali o škodlivosti alkoholu, cigariet a tvrdých drog. V závere namaľoval každý žiak obrázok, ktorý mu najviac evokoval nastolený problém. V súvislosti s nástrahami drog sú naši žiaci zapojení do projektu Červené stužky, v rámci, ktorého nás tento školský rok čakajú rôzne aktivity.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.