Týždeň hlasného čítania

16.04.2018 – 20.04.2018
V apríli sme sa zapojili do projektu Týždeň hlasného čítania, vyhláseného združením Orava. Žiaci druhého ročníka čítali knihu Danka a Janka a žiaci tretieho ročníka knihu Maťko a Kubko. Projekt trval celý týždeň. Žiaci sa venovali hlasnému čítaniu a čítaniu s porozumením nielen v škole a školskom klube, ale i doma, kde čítali svojim mladším súrodencom a rodičom. V utorok sa k tretiakom pridali deti materskej školy, ktorým čítali rozprávku Ako Maťko s Kubkom učili vílu ovečku dojiť. V závere si túto rozprávku pozreli na interaktívnej tabuli. V stredu druháci a tretiaci prežili spoločnú hodinu čítania, kde si navzájom čítali zo svojich kníh a riešili spoločne zadanú úlohu. V záverečný deň naši čitatelia vyriešili týždňovú úlohu, v ktorej sa dozvedeli, že základom čítania je poznanie písmen ABECEDY.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.