Ukážky prvej pomoci

Predposledný školský deň zavítali do našej školy študenti – dobrovoľníci z Červeného kríža. Žiakom predviedli ukážky prvej pomoci – resuscitáciu, prvú pomoc pri rôznych krvácajúcich poraneniach kože a zlomeninách. Žiaci si mohli podanie prvej pomoci vyskúšať na svojich spolužiakoch alebo na figuríne, ktorú študenti priniesli so sebou.
Podať správne prvú pomoc je veľmi dôležité a veríme, že aj naši žiaci to v prípade potreby dokážu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.