Boj proti drogám

Na našej škole v tomto týždni prebehli v ŠKD zaujímavé aktivity, ktorými chceme viesť a usmerňovať deti proti drogám a drogovej závislosti. 
V našej spoločnosti neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Zamerali sme sa na diskusiu a spoločne sme vytvorili na danú tému plagát. Snažili sme sa žiakov usmerniť k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pohybu na čerstvom vzduchu a prostredníctvom ochutnávky čerstvého ovocia a zeleniny. Tým ich naviedli k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.