Veľký úspech výtvarného krúžku

Ďalší veľký úspech výtvarného krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. J. Baňasovej!
Naši žiaci Dušan Bronáš /1. miesto/ a Vanesa Kroščenová /2.miesto/ získali dve najlepšie miesta vo výtvarnej súťaži „Prázdninový vidiek očami detí“, ktorú organizovalo Občianske združenie MAS PRAMENE.
Usporiadateľ odmenil úspešných súťažiacich okrem vecných cien aj výletom za prírodou a kultúrnymi pamiatkami Spiša. Autobus ich odviezol do Žehry na ekofarmu, ku kostolíku a kaštieľu, ktoré sú v zozmame UNESKO, pod Spišský hrad a pohostil v Spišskom salaši.
Ďakujeme za pekný celodenný výlet!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.