Vesmír očami detí

Dňa 08.03.2019 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami deti, ktorú vyhlásila Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Do súťaže sa zapojila aj naša škola ZŠ s MŠ Vydrník. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl s počtom prihlásených prác – 219. Ocenené boli 2 práce našich žiakov a tie zároveň postúpili do celoslovenského kola.
Ocenení žiaci:
Nikola Kroščenová – 3. ročník – Letím do vesmíru

Klaudia Kroščenová – 4. ročník – Kozmonautky a vesmír

Bookmark the permalink.

Comments are closed.