Vianoce – ako najkrajšie sviatky v roku

K našej tradícií patrí vianočná besiedka pri vianočnom stromčeku. Na úvod pán farár Mgr. Kaník prerozprával príbeh adventného obdobia – „Prečo na adventnom venci sú štyri sviečky“. Tohto roku medzi nás prišli aj deti z materskej školy, ktoré nám zarecitovali báseň o zime. Nasledoval program plný básní, pesničiek a kolied. Štvrtáci sa predstavili pásmom kolied a predstavili príbeh narodenia Ježiša Krista. Vianočný program ukončili žiaci špeciálnej triedy a zahrali vianočné piesne Tichá noc, Rolničky… .
Na záver sme si všetci zaželali pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.