Vianočná Besiedka

Ako každý rok tak aj tento sme si spríjemnili predvianočný čas strávený v našej škole Vianočnou besiedkou. Pani učiteľky, ako i vychovávateľky v spolupráci s asistentkami pripravili so svojimi žiakmi pestrý program plný básničiek, kolied, pesničiek či moderného tanca.

„Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám….“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.