Vianočná Besiedka

Najväčšou radosťou je urobiť radosť tomu druhému. Ako tu býva zvykom, aj tento rok sme pripravili spolu s deťmi vianočnú besiedku, ktorá sa konala dňa 19.12.2019. Deti sa predstavili vianočnými básničkami, pesničkami, koledami a tancom. Zahrali nám divadelnú hru O 12 mesiačikoch a betlehemský príbeh Narodenie Ježiška. Tónmi Tichej noci sa končila naša besiedka. Za tento zážitok sa chceme poďakovať nielen všetkým účinkujúcim, ale i pani učiteľkám, vychovávateľkám, asistentkám a pánu farárovi za hudobný doprovod.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.