Vianočná besiedka

K Vianociam patria i stretnutia pod vianočným stromčekom, kde deti majú možnosť predstaviť sa v zaujímavom vianočnom pásme, ktoré spoločne nacvičili. Tohtoročné vianočné pásmo sa nieslo v náboženskom duchu. Pán farár Mgr. Jaroslav Kaník prerozprával deťom pútavý príbeh Vianoc, ktorí si deti vypočuli s veľkým záujmom. Nasledoval pestrý program plný básní, pesničiek a kolied detí jednotlivých ročníkov. Štvrtáci sa predstavili pásmom, v ktorom nám pripomenuli prastaré vianočné zvyky a tradície týkajúce sa predvianočného aj vianočného obdobia. V závere sme si všetci spoločne zaspievali pieseň Tichá noc a zaželali si navzájom pokojné a radostné prežitie Vianočných sviatkov.
K Vianociam i Vám prajeme ich spokojné a radostné prežitie, aby sa pre Vás nestali iba chvíľou oddychu ale zdrojom stáleho pokoja a radosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.