Vianočný jarmok vo Vydrníku

Aj tento rok sa v obci konal vianočný jarmok, na ktorom mala svoj predajný stánok aj naša základná škola. Žiaci usilovne vyrábali rôzne výrobky s vianočnou tematikou, no a tie najkrajšie sme potom ponúkli na predaj návštevníkom jarmoku. A veru bolo z čoho vyberať. Výťažok z predaného tovaru sa využije na zakúpenie cien do rôznych žiackych súťaží organizovaných školou, alebo na zakúpenie učebných pomôcok pre našich žiakov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.