Vianočný jarmok vo Vydrníku

Tento rok sa v obci opäť konal vianočný jarmok, na ktorom mala prvýkrát svoj predajný stánok aj naša základná škola. Žiaci usilovne vyrábali rôzne výrobky s vianočnou tematikou, no a tie najkrajšie sme potom ponúkli na predaj návštevníkom jarmoku. A veru bolo z čoho vyberať. Výťažok z predaných výrobkov sa využije na zakúpenie učebných pomôcok pre našich žiakov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.