Voda

Žiaci 3. A triedy sa zapojili vlastnou tvorbou do projektu Voda pre život, život pre vodu. Voda patrí k najdôležitejším tekutinám, bez ktorej by nebol život. Uctili sme si ju päťveršovou básňou cinguain.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.