Výchovný koncert

Dňa 16.01.2015 sa uskutočnil na našej škole výchovný koncert s témou: Johann Strauss – Kráľ valčíkov. Bol realizovaný v súlade s plánom práce koordinátora drogovej prevencie a sociálno-patologických javov, p. učiteľkou Mgr. Jaroslavou Kotočovou. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková sprevádzná hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. V programe vystúpili aj žiaci našej školy, ktorí nielen spievali ale aj tancovali. Bolo to zábavné a poučné podujatie. Umelcov deti odmenili dlhým potleskom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.