Výchovný koncert

Našu školu navštívil pán Anton Budinský z Očovej oblečený v peknom ľudovom kroji, ktorý žiakom aj učiteľom predviedol hru na archaických hudobných nástrojoch. Žiaci mohli spoznať netradičné nástroje ako fujara, drumbľa, gajdy, okarína , citara, kromhora, cimbal a iné. Svoj program obohatil hrou na harmonike – heligónke a spevom ľudových piesní. Niektoré pesničky žiaci poznali a mohli si ich spolu s ním zaspievať. O všetkých hudobných nástrojoch porozprával nejaké zaujímavosti a žiaci si ich mohli pozorne prezrieť.
Všetci si z tohto výchovného koncertu odniesli pekné zážitky a množstvo nových poznatkov o hudobných nástrojoch.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.