Vystavená práca v OC Forum

To, že mnohí z našich žiakov majú výtvarný talent, svedčí veľké množstvo ocenení, ktoré každý rok získavajú vo výtvarných súťažiach. Tento krát sa na výstave výtvarných prác v OC Forum na tému „Zápalky v rukách detí“ objavila aj práca našej žiačky z tretieho ročníka Vanesy Žigovej. Súťaž vyhlásili generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezident Hasičského a záchranného zboru. Gratulujeme a tešíme sa z každého úspechu našich žiakov

Bookmark the permalink.

Comments are closed.