Výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri Luma 2014

Po vyhodnotení literárno – výtvarnej súťaže pre žiakov/žiačky základných škôl Farebný svet – Coloriskeri luma 2014, do ktorej sme zaslali viacero žiackych prác sme sa dozvedeli skvelú správu o ocenení našich žiakov v tejto súťaži.

Ocenení žiaci

  • Ondrej Horváth – žiak minuloročného 4. ročníka špeciálnej triedy pod vedením p. uč. Jany Baňasovej získal 2.miesto vo výtvarnej tvorbe – ilustrácia rómskej rozprávky
  • Martina Žigová – žiačka minuloročného 3.ročníka pod vedením p. uč. Jaroslavy Kotočovej získala čestné uznanie v literárnej tvorbe – vlastná rómska rozprávka „O statočnej Barbore“

Obaja žiaci sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien spojeného s výstavou prác a workshopom pod vedením výtvarnej umelkyne a to dňa 14.októbra 2014 v Tatranskej galérii v Poprade. Zúčastnení žiaci tam kreslili na plátno akrylovými farbami, vytvorili 4 krásne obrázy podľa literárnej predlohy čítanej rozprávky Čierny vlas od známeho autora rómskych rozprávok Dezidera Bangu. Tie budú zdobiť Popradskú nemocnicu. Našich víťazov si natáčala i Popradská televízia. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie cien štatutárnou zástupkyňou Romano kher – Romskeho domu Agnes Horváthovou. Domov si žiaci doniesli nielen diplomy a množstvo cien, ale predovšetkým krásny pocit a chuť tvoriť ďalej a tiež nezabudnuteľné spomienky na tvorivé dielne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.