Výtvarná súťaž „Moja obec“

Dňa 28.2. 2020 vyhodnotili práce výtvarnej súťaže „Moja obec“. Žiaci prvého – štvrtého ročníka tvorili na svojich prácach celý týždeň. Víťazmi sa stali: 1. Miesto: Kristián Jozef Kroščen – 4.A, 2. Miesto: Roland Žiga – 3.B, 3. Miesto: Sofia Nemcová – 1.B. Túto miestnu súťaž sme zorganizovali v rámci upevnenia národného povedomia žiakov, lepšej orientácie v blízkom okolí, ako aj hrdosti na svoje rodisko- obec Vydrník. Žiaci sa zamerali na viac detailov vo svojej obci, ako aj organizačnú štruktúru, ktorá je v obci dôležitá. Zobrazovali vlakové spojenie obce, obecný úrad, kostol a základnú školu.
Žiakov vecné ceny potešili, ako aj motivovali k ďalším výkonom, prostredníctvom ktorých získajú nové zručnosti a skúsenosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.