Záložka do knihy spája školy


Tento rok sa nám podarilo dostať sa do hodnotenia česko-slovenského výberu škôl v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy„.
Naša škola je na strane 52
Projekt Záložka ZŠ a 8-roč. gym. – Hodnotenie 2017 (PDF dokument)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.