Záložka do knihy

V mesiaci október sme sa zúčastnili projektu „Záložka do knihy“. Ide o medzinárodný projekt zameraný na podporu čítania u mladých ľudí. Tento rok bola našou partnerskou školou škola z Čiech – Základní škola a mateřská škola Kladeruby. Deti po prečítaní kníh mimočítankového čítania nakreslili záložky. Pri výrobe záložiek použili aj inú techniku napr. nalepovanie, dierkovanie a iné. K záložkám napísali pre deti partnerskej školy krásny list a priložili k nemu i šarkana a rôzne informačné materiály o obci Vydrník.
Partnerská škola nám tiež poslala záložky, ktoré nás veľmi potešili, list a sladké prekvapenie…. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.