Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vydrníku oznamuje rodičom detí, ktoré k 31.08.2019 dovŕšia 6 rokov, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 15.04. a 16.04. 2019 v čase od 13.00 do 15.00 hod.
Povinná účasť oboch rodičov.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • 5 € na sadu predpísaných zošitov
  • potvrdenie o zrelosti dieťaťa od detskej lekárky
  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov

Zápis detí do 1. ročníka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.